ค่าส่ง

อัตราราคาค่าจัดส่ง
น้ำหนักข้าว (กก.) ราคาส่งแบบโอน ราคาส่งแบบเก็บเงินปลายทาง
1-4 55 65
5 60 70
6-8 90 110
9-10 110 130
11-15 145 175