เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

จุดเริ่มต้น
ของสมุนไพรตรารวงข้าว

พ.ศ. 2531

บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988) โดยคุณอภิสิทธิ์ เลิศศิรรังสรรค์ ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 34 ปี ที่เราได้สืบทอดการผลิตยา
สูตรตำรับดั้งเดิมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยสูตรลับเฉพาะแตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาด

หัวใจของเราคือความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด
และพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน
โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านของครอบครัว

แรกเริ่มเราสินค้าที่เราพัฒนาออกมาสู่ท้องตลาดคือ ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว และหลังจากได้
รับความไว้วางใจจากลูกค้า เราจึงขยายไลน์สินค้าออกมาเป็นบาล์มสมุนไพรตรารวงข้าว ที่แบ่ง
ออกเป็นยาบาล์มสมุนไพรเนื้อสีเหลืองสูตรไพล และสีเขียวสูตรเสลดพังพอน

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดี

และพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

ปัจจุบัน

บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด ได้รับมาตรฐานการผลิตขั้นพื้นฐาน (FMP)
จากคณะกรรมการอาหารและยา ในรูปแบบยาสำเร็จรูป: รูปแบบของเหลว
สำหรับใช้ภายนอกและรูปแบบกึ่งแข็ง และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตรารวงข้าวได้วางจำหน่ายในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น จีน,
ฮ่องกง, มาเก๊า, เวียดนาม, มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา และจะยังคงรักษาคุณภาพที่ดี
และพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

มีจำหน่ายแล้ววันนี้

“และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป”

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

จุดเริ่มต้น
ของสมุนไพรตรารวงข้าว

พ.ศ. 2531

บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988) โดยคุณอภิสิทธิ์ เลิศศิรรังสรรค์ ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 34 ปี ที่เราได้สืบทอดการผลิตยา
สูตรตำรับดั้งเดิมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยสูตรลับเฉพาะแตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาด

หัวใจของเราคือความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด
และพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน
โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านของครอบครัว

แรกเริ่มเราสินค้าที่เราพัฒนาออกมาสู่ท้องตลาดคือ ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว และหลังจากได้
รับความไว้วางใจจากลูกค้า เราจึงขยายไลน์สินค้าออกมาเป็นบาล์มสมุนไพรตรารวงข้าว ที่แบ่ง
ออกเป็นยาบาล์มสมุนไพรเนื้อสีเหลืองสูตรไพล และสีเขียวสูตรเสลดพังพอน

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดี

และพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

ปัจจุบัน

บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด ได้รับมาตรฐานการผลิตขั้นพื้นฐาน (FMP)
จากคณะกรรมการอาหารและยา ในรูปแบบยาสำเร็จรูป: รูปแบบของเหลว
สำหรับใช้ภายนอกและรูปแบบกึ่งแข็ง และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตรารวงข้าวได้วางจำหน่ายในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น จีน,
ฮ่องกง, มาเก๊า, เวียดนาม, มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจ
จากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา และจะยังคงรักษาคุณภาพที่ดี
และพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

มีจำหน่ายแล้ววันนี้

“และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป”

เกี่ยวกับเรา

ABOUT US

จุดเริ่มต้น
ของสมุนไพรตรารวงข้าว

พ.ศ. 2531

บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531
(ค.ศ. 1988) โดยคุณอภิสิทธิ์ เลิศศิรรังสรรค์ ซึ่งเป็นระยะเวลากว่า 34 ปี ที่เราได้สืบทอดการผลิตยา
สูตรตำรับดั้งเดิมกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยสูตรลับเฉพาะแตกต่างจากแบรนด์อื่นในท้องตลาด

หัวใจของเราคือความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด
และพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน
โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านของครอบครัว

แรกเริ่มเราสินค้าที่เราพัฒนาออกมาสู่ท้องตลาดคือ ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว และหลังจากได้
รับความไว้วางใจจากลูกค้า เราจึงขยายไลน์สินค้าออกมาเป็นบาล์มสมุนไพรตรารวงข้าว ที่แบ่ง
ออกเป็นยาบาล์มสมุนไพรเนื้อสีเหลืองสูตรไพล และสีเขียวสูตรเสลดพังพอน

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดี

และพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

ปัจจุบัน

บริษัท ซีลอนฟาร์มาซี จำกัด ได้รับมาตรฐานการผลิตขั้นพื้นฐาน (FMP) จากคณะกรรมการอาหารและยา ในรูปแบบยาสำเร็จรูป: รูปแบบของเหลว สำหรับใช้ภายนอกและรูปแบบกึ่งแข็ง และนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตรารวงข้าวได้วางจำหน่ายในประเทศไทย และต่างประเทศ เช่น จีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, เวียดนาม, มาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างดีเสมอมา และจะยังคงรักษาคุณภาพที่ดี และพัฒนามาตรฐานการผลิตเพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

มีจำหน่ายแล้ววันนี้

“และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป”