สมุนไพร
ตรารวงข้าว

แบรนด์ที่อยู่คู่คนไทย
มากว่า 34 ปี

หัวใจของเราคือความตั้งใจ

ที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง

หัวใจของเราคือความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด และพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านของครอบครัว

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดี

และพัฒนามาตรฐานการผลิต
เพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

บาล์มเหลืองสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 30 กรัม (แพ็ค 6 ขวด)

บาล์มเขียวสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 30 กรัม (แพ็ค 6 ขวด)

ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 24 มล (แพ็ค 12 ขวด)

ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 15 มล. (แพ็ค 12 ขวด)

มีจำหน่ายแล้ววันนี้

“และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป”

สมุนไพร
ตรารวงข้าว

แบรนด์ที่อยู่คู่คนไทย
มากว่า 34 ปี

หัวใจของเราคือความตั้งใจ

ที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง

หัวใจของเราคือความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด และพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านของครอบครัว

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดี

และพัฒนามาตรฐานการผลิต
เพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

บาล์มเหลืองสมุนไพรตรารวงข้าว ขนาด 30 กรัม
(แพ็ค 6 ขวด)

บาล์มเขียวสมุนไพรตรารวงข้าว ขนาด 30 กรัม
(แพ็ค 6 ขวด)

ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 24 มล
(แพ็ค 12 ขวด)

ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 15 มล.
(แพ็ค 12 ขวด)

มีจำหน่ายแล้ววันนี้

“และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป”

สมุนไพร
ตรารวงข้าว

แบรนด์ที่อยู่คู่คนไทย
มากว่า 34 ปี

หัวใจของเราคือความตั้งใจ

ที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง

หัวใจของเราคือความตั้งใจที่จะผลิตยาที่มีคุณภาพ ใช้แล้วเห็นผลจริง นำสมุนไพรไทยมาต่อยอด และพัฒนาเพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้ได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน โดยเป็นยาสามัญประจำบ้านของครอบครัว

ยังคงรักษาคุณภาพที่ดี

และพัฒนามาตรฐานการผลิต
เพื่อสุขภาพของผู้ใช้ต่อไป

บาล์มเหลืองสมุนไพรตรารวงข้าว ขนาด 30 กรัม
(แพ็ค 6 ขวด)

บาล์มเขียวสมุนไพรตรารวงข้าว ขนาด 30 กรัม
(แพ็ค 6 ขวด)

ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 24 มล
(แพ็ค 12 ขวด)

ยาน้ำสมุนไพรตรารวงข้าว
ขนาด 15 มล.
(แพ็ค 12 ขวด)

มีจำหน่ายแล้ววันนี้

“และร้านขายยาชั้นนำทั่วไป”